Missiyamız, Strateji baxışımız, Dəyərlərimiz


Missiyamız

- Vətəndaşların siyasi proseslərdə fəal iştirakına nail olmaqla, strateji düşüncəni, ictimai şüuru inkişaf etdirməklə Azərbaycan Respublikasını üzləşdiyi ağır siyasi, iqtisadi və sosial böhrandan çıxarmaq.

Strateji baxışımız

-Hüquqi dövlət quruculuğu və demokratik dəyərlərinin bərpa olunması;
-Azadlıqları təmin etməklə, gəlirlərin və sərvətlərin ədalətli bölüşdürülməsi yolu ilə əhalinin sosial rifahını təmin edilməsi;
Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasına nail olmaq.

Dəyərlərimiz

-Azərbaycan Respublikasının hüquqi, demokratik dövlət kimi formalaşması;
- Ölkənin siyasi, iqtisadi, ictimai həyatının müxtəlif sahələrində liberal islahatların aparılması, azad bazar iqtisadiyyatına keçidin başa çatdırılması;
- Ərazi bütövlüyünün pozulduğu bölgələrdə Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpası;
- Cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, həmrəylik və milli birliyin təbliği;
-Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifah halının yüksəldilməsi;
-Təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və təminat xidmətlərinə ədalətli çıxışın təmin edilməsi;
- Partiyanın üzvlərinin hüquqlarının qorunması.