ADR Partiyasının sədri, London İktisad və Siyasi Elmlər (LSE) Məktəbinin baş elmi işçisi, professor Qubad İbadoğluna qarşı daha saxta bir ittiham (CM-nin 167-3.1-ci maddəsi ilə) irəli sürüldü.

167-3. Dini ekstremist materialları hazırlama, saxlama, yayma və ya bu əməlləri maliyyələşdirmə

167-3.1. Dini ekstremist materialları, yəni dini ekstremist fəaliyyəti həyata keçirməyə çağıran və ya belə fəaliyyəti əsaslandıran, yaxud belə fəaliyyətin zəruriliyinə bəraət qazandıran materialları hazırlama, saxlama və ya yayma –

səkkiz min manatdan on min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmək ilə cəzalandırılır.

 

Saxta ittihami rədd edərək, Qubad İbadoğluna Azadlıq tələb edirik!