Qubad Ibadoğlunun qanunsuz həbsi ilə bağlı azərbaycanlı məmurlara Maqnitski Aktının tətbiq edilməsi təklif edildi

Avropa Parlamentində Professor Qubad İbadoğlu ilə bağlı dinləmələr bitdi.

Avropa Parlamentinin aşağıdakı deputatları insan haqlarını kobud şəkildə pozan azərbaycanlı məmurlara Maqnitski aktına uyğun olaraq sanksiya qoymağı təklif etdilər:

Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans.