- Bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Pofessor Qubad İbadoğlu bu gün burda olmalı idi.

O, neft gəlirlərinin idarə olunması sahəsində tədqiqatları ilə məşhurdur.

O, indi əsirlikdədir və ona təcili kömək lazımdır. Mən hamını professor Qubad İbadoğluna kömək etməyə çağırıram.

Seçkilər ərəfəsi biz böhranla üzləşmişik. Professor Qubad İbadoğluna yardım edin!