İctimai Müzakirənin Gündəliyi

Bakı şəhəri 10 noyabr 2022-ci il

Reqlament: Məruzə 20 dəqiqə, Çıxışlar 5 dəqiqə, Arayış 3 dəqiqə

1) Qeydiyyat 14:30 -15:00

2) Açılış və giriş sözü, professor Adil Qeybulla, ADR Partiyası sədrinin siyasi məsələlər və strategiyalar üzrə müavini 15:00 -15:10

3) ADR-in mövqe sənədinin təqdimatı, Əlövsət Sadıqlı, ADR Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, Qarabağ Komissiyasının sədri 15.10-15.20

4) “Üçtəfəfli bəyanatın 2-ci ildönümü: retrospektiv təhlil və perspektiv qiymətləndirmə”

Məruzəçi Azər Qasımlı, Siyasi Menecment İnstitutunun direktoru 15.20-15.40

5) Suallar/cavablar 15:40 -15:50

6) Sərbəst müzakirələr 15:50 -16:50

7) Yekun və dəyərləndirmə 16:50-17:00