ADR Partiyasının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı fəaliyyət qənunvericiliyin tələbləri çərçivəsində  davam etdiriləcəkdir.